/banner-upl1

Политика за поверителност

Политика за поверителност

 

 

Обща информация

 

 От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

 В качеството си на администратор на лични данни по предоставяне на туристички услуги, Юпиел Тур отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата до толкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

 

Информация относно Администратора на лични данни

 • Наименование: "Юпиел-Тур" ООД
 • ЕИК/БУЛСТАТ: 127635110
 • Седалище и адрес на управление: гр. Шумен 9700 , бул. Славянски 40А
 • Адрес за упражняване на дейността: гр. Шумен 9700, пл. Освобождение 18А
 • Данни за кореспонденция: гр. Шумен 9700, пл. Освобождение 18А
 • E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 • Телефон: 054/827482

Информация относно компетентния надзорен орган

 • Наименование: Комисия за защита на личните данни
 • Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 • Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 • Телефон: 02 915 3 518
 • Email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 • Уеб сайт: www.cpdp.bg

 Юпиел Тур ООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

 

Във връзка с това, от 25 май 2018 г. Юпиел Тур  ООД въвежда следните промени в Политиката за защита на личните данни:

 Юпиел Тур  ООД в качеството си на търговец гарантира на своите клиенти конфиденциалността на предоставените лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица.

 

 Юпиел Тур  ООД се задължава да не разкрива никакви лични данни за клиентите на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен ако:

 • има изрично съгласие на клиента;
 • информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са в правото си да изискват и събират такава информация и търговецът е длъжен да предостави информацията по силата на закона;
 • информацията е необходима на трети лица за изпълнението на услуга според сключен договор между клиента и Юпиел Тур – туроператори, авиокомпании, транспортни компании, хотели или хотелски оператори, застрахователни компании и други оператори на услуги, които се изпълняват като част от туристически пакет или представляват отделна услуга за изпълнение.

Юпиел Тур извършва следните операции с личните данни за следните цели:

 • Регистрация на потребител в уебсайта и изпълнение на договор за предоставяне на туристически услуги - автобусни и самолетни резервации, автобусни и самолетни билети, хотелско настаняване, организирани автобусни пътувания, организирани самолетни пътувания, индивидуални пътувания и резервации, групови посещения, ваучер за подарък, стойностни ваучери и др. – целта на тази операция е създаване на потребителска заявка, която да бъде свързана с използваната услуга и да управлявате съдържанието на услугата през страница на потребителската заявка.
 • Сключване и изпълнение на търговска сделка с клиент или партньор – целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с търговски партньор или клиент и неговото администриране;

Юпиел Тур споделя лични данни за потребителите от трети лица в следните случаи:

 • При записване на клиент (сключване на договор за организирано пътуване) чрез туристическа агенция, сключила договор с Юпиел Тур (договор за туристическа агентска дейност);
 • При записване на клиент (сключване на договор за организирано пътуване) чрез туроператор, сключил договор с Юпиел Тур;
 • Изпращане на информационни съобщения – целта на тази дейност е администриране на процеса по изпращане на съобщения до клиентите, които се отнасят до известяване за предстоящо плащане, изтичащ срок на плащане, предстояща промяна в услугите, напомняща информация за предстоящи пътувания, съгласно договора за предоставяне на услугата.

Юпиел Тур обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

 • Данни: Индивидуализиращи данни на представляващия и пътуващите (три имена на кирилица, три имена на латиница, Единен граждански номер, адрес и телефон)
 • Допълнителни данни, предоставяни от Вас: Ако желаете да допълните данните към потребителската Ви заявка, можете да попълните в него данни за:
 • Притежавана лична карта - номер, валидност до, издадена на.
 • Притежаван паспорт - номер, валидност до, издаден на.
 • Други данни: При влизане в нашия уебсайт, Юпиел Тур събира данни за използвания IP адрес, местонахождение и др. Те служат за подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания. Тази част е свързана с използването на така наречените "бисквитки". Тяхното използване е разяснено допълнително.

Цел, за която се събират данните:

 • Генериране на потребителска заявка за туристическа услуга;
 • Допълване на информация за потребителите и създаване на документи свързани със закупена услуга.
 • Изпълнение на договор: Използването на Вашата информация може да бъде необходима за изпълнението на договора, който имате с нас. Например, ако използвате нашите услуги, за да направите онлайн резервация, ние ще използваме Вашата информация, за да завършим и администрираме тази резервация под формата на договор, който сме сключили с Вас;
 • Законови интереси: Може да използваме Вашата информация за наши законови интереси, като например да Ви предоставим най-доброто съдържание на нашия уебсайт, имейли и бюлетини, за да подобрим и промотираме нашите продукти и услуги и съдържанието на нашия уебсайт, както и за административни и юридически цели за установяване на измами;
 • Съгласие: Възможно е да разчитаме на Вашето съгласие да използваме личната Ви информация за определени маркетингови цели (нюзлетъри и други подобни) а също така и в случаите когато сами създавате потребителски профил в нашия сайт. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като се свържете с нас на адресите, посочени в края на тази политика.
 • Законови изисквания: Закон за счетоводството, Закон за данък върху добавената стойност, Кодекс на застраховането и приложимото българско законодателство.

Категории лица, на които разкриваме личните данни на потребителите

 • Обработващи лични данни – обработващите лични данни са лица, които обработват лични данни от името и по възлагане на Юпиел Тур въз основа на писмено споразумение. Те нямат право да обработват предоставените им лични данни за цели, различни от изпълнението на работата, която им е възложена от Юпиел Тур. Обработващите са длъжни да спазват всички инструкции на Юпиел Тур.
 • Партньори на Юпиел Тур – за да може да предостави определени услуги на своите потребители, Юпиел Тур сключва договори с трети лица (партньори). Във връзка с предоставянето на съответните услуги понякога е необходимо на съответните партньори да бъдат предоставяни лични данни на потребителите. Такива партньори могат да бъдат авио превозвачи, застрахователни компании, други туроператори и туристически агенции и др. Независимо от това, когато използваме трети лица – доставчици на услуги, ние разкриваме само личната информация, която е необходима за предоставянето на услугата, и имаме договор със съответното трето лице, който изисква от него да пази Вашата информация и да не я използва за свои преки маркетингови цели. Ние няма да предоставяме информацията Ви на трети лица за техни маркетингови цели, освен ако Вие сте поискали това, или е необходимо по силата на закон, съдебен акт или за предотвратяване на измама или друго престъпление. Работим с различни трети лица – доставчици на услуги, за да Ви осигурим качествени и надеждни услуги. Когато проучвате за някоя от тези услуги или закупите такава, съответното трето лице -доставчик на услуги ще използва Вашите данни, за да Ви предостави информация и да изпълни задълженията си, които възникват в тази връзка по договори с тях. В някои случаи те ще действат като администратор на данни на Вашата информация, и затова Ви препоръчваме да се запознаете с тяхната Политика за поверителност. Тези трети лица – доставчици на услуги ще споделят Вашата информация с нас, като ние ще я използваме в съответствие с тази Политика за поверителност.
 • Банки и платежни институции – във връзка с обслужването на плащания на потребителите на Юпиел Тур, извършени по банков път или чрез платежна институция, е необходимо да се осъществи обмен на данни между Юпиел Тур и съответната банка или платежна институция.
 • Пощенски оператори във връзка с изпращане на пратки, които съдържат договори или други документи и материали, предназначени за потребителя
 • Дружества, предоставящи на Юпиел Тур услуги по изграждане и поддръжка на информационни системи, вътрешни мрежи, софтуер и хардуер, които се използват за обработка на лични данни и необходими за отчитане, разплащане, комуникация с клиенти и др.
 • Консултантски дружества
 • Компетентни органи – съгласно приложимото законодателство фирмата е длъжна да предоставя информация на компетентните органи при поискване или в рамките на извършвани от тях проверки.

Обработка на лични данни извън територията на България

Юпиел Тур се стреми да не изпраща лични данни на потребителите извън територията на Европейския съюз (ЕС) и Европейската икономическа зона (ЕИО). В определени случаи обаче е необходимо определени данни да бъдат изпратени до лица извън ЕС/ЕИО (напр. за да бъде предоставена услуга хотелско настаняване извън ЕС/ЕИО), при спазване на изискванията на приложимото законодателство. Юпиел Тур изпраща лични данни извън ЕС/ЕИО само ако това е необходимо, за да бъде изпълнен договор със съответния потребител.

 

Основания за обработка на данните:

С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и закупуване на услуга, между Юпиел Тур и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

 

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни

Вие имате право на достъп, на промяна, на премахване или на противопоставяне

Във всеки един момент Вие може да поискате от Юпиел Тур право на достъп до Вашите лични данни, изпращайки писмо в свободна писмена форма. Вие разполагате с правото да промените, актуализирате или заличите тези данни, както и да поискате ограничаване на използването им или трансферирането им към друга фирма. Освен това Вие разполагате с правото да се противопоставите на използването на личните си данни, въз основа на законова мотивация, както и да възразите срещу обработката им по определен начин или за определени цели, вкл. автоматизирано обработване. Вие разполагате и с правото да депозирате жалба пред Комисията за защита на личните данни.

 

Какви процедури по осигуряване на сигурността предприема Юпиел Тур ООД, за да осигури безопасността на Вашите лични данни?

В съответствие с приложимите нормативни актове за защита на личните данни, ние спазваме задължителните процедури, за да предотвратим неупълномощен достъп до и неправилното използване на лични данни. Ние използваме съответните бизнес системи и процедури, за да защитаваме и осигурим безопасността на личните данни, които ни предоставяте. Ние също така използваме процедури по осигуряване сигурността и технически и физически забрани за достъп и употреба на лични данни на нашите сървъри. Само оторизиран персонал има достъп до лични данни, за целите на тяхната работа, свързана с предоставяне на услуга на съответния клиент/потребител. Ние съхраняваме Вашата лична информация толкова дълго, колкото е необходимо да се гарантира ефективното функциониране на нашия уебсайт. В общия случай, съхраняваме Вашите лични данни докато съществува Вашият профил в сайта или докато Вие изрично не пожелаете данните да бъдат заличени. Предоставената и събирана от Вас информация няма да се продава или да се предоставя за ползване възмездно на когото и да е било без личното Ви съгласие за това. Отделно от това ние съхраняваме личните данни, които сте предоставили на място в наш офис, толкова дълго, колкото е необходимо с оглед изпълнение на услугите, които предоставяме и изискванията на действащото бъглгарско законодателство.Услугите, предоставени от Юпиел Тур ООД не са насочени към лица под 18- годишна възраст. Използването на нашите услуги е позволено само след изрично даденото съгласие на родител/настойник/попечител (лице, носещо родителска отговорност). Ако получим информация за дете на възраст под 18 години, ние си запазваме правото да я изтрием. В редки случаи, като част от резервацията, поръчката на услуги, свързани с пътуването или други извънредни ситуации (като удобства, отнасящи се за семейства) Юпиел Тур ООД може да събере и използва информацията за деца само след съгласието на родител/настойник/попечител (лице, носещо родителска отговорност).